Velkommen til Hadeland Renhold

Våre renholdere finner du hos nærmere 200 faste kunder rundt om på Ringerike, Jevnaker, Hadeland og i Hole. Vi har fokus på miljø og godt samarbeid, og har i dag over 70 ansatte, hvor de fleste har vært hos oss i mange år.

For å komme hit vi er i dag har vi hatt fokus på god service, være tett på kundene og ha kjempegode medarbeidere. Det er sånn vi får veldig fornøyde kunder, takket være tett oppfølging.

Yebio Fecadu
grunnlegger, Renox Gruppen AS

Et langsiktig samarbeid

Vår kundeportefølje kjennetegnes av virksomheter og mennesker vi har renholdsansvaret hos over lang tid. Det å være tett på kundene, oppnå tillit og en god relasjon er svært viktig for jobben vi skal utføre. De gode kundene er vi stolte av, og kontinuitet gir trygghet begge veier. Hos oss betyr du noe, og vi vil veldig gjerne bety noe for deg!

Alt på det rene ;)

Alle virksomheter under Cares, inkludert Hadeland Renhold, er offentlig godkjente renholdsvirksomheter. Vi er en seriøs aktør i markedet, og er opptatt av gjennomsiktighet og synlighet.

Hadeland Renhold følger selvsagt de lovpålagte pliktene i forhold til HMS-arbeidet. Alle våre ansatte får god og nødvendig opplæring, og vi har fokus på de ansattes helse i arbeidet. Vi tar høyde for risikoforhold, følger opp våre ansatte kontinuerlig og jobber for optimal trivsel.

Vi setter pris på samarbeidet med Hadeland- og Ringerike Renhold, de leverer bra kvalitet og er fleksible.

Jan Tommy Steen
HS-manager, Smurfit Kappa Norpapp AS